Gerekli Evraklar

Evlilik başvurunuzu yapmadan önce aşağıdaki belgelere tamam­layarak gitmeniz, işinizi daha çabuk halletmenizde size yardımcı olacaktır.

Aile Cüzdanı

Aile Cüzdanı


Çiftlere ait 5 adet fotoğraf (fotokopi kabul edilmez)

Nüfus cüzdan sureti mahalle (muhtarlıklarından alınacak)

Nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden alına­cak)

Evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu (sağlık ocakları veya hastanelerden alınabilir)

Nüfus cüzdanlarının birer adet fotokopisi (cüzdanlar resimli olmalı resim­siz ve veriliş tarihleri on yılı geçmiş nüfuz cüzdanları kabul edilmez)

Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar müracaat sırasında soyadı di­lekçesi vermeliler.

2 adet 65 kuruşluk posta pulu (postaneden alınacak).

Mal Rejimi sözleşmesi varsa evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmamış 17 yaşını dolduran kadın ve erkek noterden anne ve baba muvafakati alarak evlenebilirler.

Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 gün geçmediyse Sulh Hukuk Amirliği’nden “iddet” kararı almalısınız.

Çiftlerden biri yabancı uyruklu ise Türkiye’de bağlı bulunduğu konsolos­luktan bekârlık belgesi alıp vilayet hukuk işlerinden onaylatması gereki­yor.

Başvuruyu çiftlerin birlikte yapması gerekiyor.

Evrakların dolma kalem veya pilot kalem ile okunaklı bir biçimde doldu­rulması gerekiyor.